DHKT

TS. Phùng Nam Phương

- Email: phuongpn@due.edu.vn

- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Kinh doanh quốc tế

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Đại học Kinh tế, ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;  Đại học văn hoá Trung hoa – Đài Loan; 2014

- Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý; Đại học Aston - Vương Quốc Anh; 2020

- Môn học giảng dạy: Quản trị kinh doanh quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Quản lý giáo dục 

---