DHKT

 • Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy - Trưởng khoa Kinh doanh Quốc tế

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

  Giới tính: Nữ

  Email: thuytt@due.edu.vn

  Bộ môn Kinh doanh quốc tế

  Chức vụ: Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại thương, tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng

  Học vị: Tiến sĩ     Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng tại Đại học New South Wales, Australia

  Lĩnh vực nghiên cứuKinh doanh quốc tế, Tài chính công ty, Tài chính quốc tế