DHKT

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Nếu Anh (Chị) muốn biết thêm thông tin về Khoa, xin vui lòng liên hệ:

  * Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế:

       Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà đa năng - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - 71 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

       Điện thoại (giờ hành chính): 0236.3836935 - Gặp cô Quỳnh Loan - Thư ký Khoa

        Email: adm_khoa_kdqt@due.udn.vn