DHKT

 • KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  Khoa Kinh doanh Quốc tế có truyền thống trên 25 năm trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh quốc tế. Trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên, khoa Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, tự hào là đơn vị tiên phong trong tiếp cận, ứng dụng và chuyển giao tri thức kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ.

  Lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống đào tạo của khoa Kinh doanh Quốc tế được thể hiện qua các dấu mốc quan trọng như sau:

  - Năm 1992, trước đòi hỏi về nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Phân hiệu Đại học Kinh tế đã triển khai đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngoại thương và giao cho khoa Công Thương đảm nhận (khoa Công Thương - thành lập năm 1985, có tiền thân từ Khoa Kinh tế thuộc trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - thành lập năm 1975).

  - Năm 1995, khoa Thương mại – Du lịch, được thành lập trên nền tảng của khoa Công Thương, tiếp tục đảm nhận đào tạo chuyên ngành Ngoại thương và trực tiếp quản lý, giảng dạy các môn học có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

  - Năm 2012, khoa Thương mại – Du lịch tách thành hai khoa Thương mại và Du lịch. Khoa Thương mại trực tiếp quản lý hai bộ môn Kinh doanh Thương mại và Kinh doanh Quốc tế.

  - Ngày 06/02/2018, nhằm gia tăng mức độ chuyên môn hóa và tạo động lực mạnh hơn cho sự phát triển hoạt động đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, Khoa Thương Mại được đổi tên thành khoa Kinh doanh Quốc tế theo quyết định số 484/QĐ-ĐHKT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

  Trong suốt chiều dài của quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Kinh doanh Quốc tế tự hào về truyền thống và những đóng góp của mình cho sự phát triển chung của Trường về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự phát triển cộng đồng. Tiếp nối những gì đã đạt được, với sứ mệnh và trọng trách của mình, Khoa Kinh doanh Quốc tế sẽ trở thành một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy, xứng đáng với niềm tin yêu của giảng viên, học viên, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.