DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học giảng đường D ngày 06/04/2024

04/04/2024

Kính gửi: Các giảng viên, sinh viên trong trường.

Để phục vụ công tác tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 1/2024 của Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức vào ngày 07/4/2024, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch điều chỉnh phòng học ngày 06/4/2024 (thứ 7) tại giảng đường D (Chi tiết xem tại đây).

Trân trọng!