DHKT

KẾT QUẢ RÚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC Ở HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023 (SINH VIÊN 48K, QUÂN SỰ ĐỢT 2)

23/03/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy 48K đã nộp đơn đề nghị rút học phần HK II năm học 2022 - 2023.


Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2022 - 2023. Thông tin chi tiết ở file đính kèm. Đề nghị các sinh viên có liên quan tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - cô Thảo) trước 10h00 ngày 24/3/2023 (Thứ Sáu) để được giải quyết.


Trân trọng!Danh sách rút học phần: Tải file tại đây.