DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP (HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023)

20/03/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy nằm trong danh sách xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2022-2023.

Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thành công tác họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện. Sinh viên có thể liên hệ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (cô Chi) kể từ ngày 17/04/2023 vào chiều thứ Năm hàng tuần (sau 15h00).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!