DHKT

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Phát triển có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn đào tạo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực và mẫn cán trong công việc được giao

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức và tri thức về Kinh tế Phát triển, vận dụng được vào thực tiễn để tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế của ngành, địa phương và doanh nghiệp để ra quyết định về chính sách, định hướng phát triển, hoạch định các giải pháp kinh tế đặt ra trong bối cảnh hội nhập mở cửa và phát triển;   

- Nắm được cách thức để phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động kinh tế, các dự án, sử dụng các nguồn lực, để phân tích chính sách kinh tế, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tê xã hội địa phương, để phân tích và thẩm định dự án.   

- Phân tích và nghiên cứu cơ bản nhằm xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn công tác tại tổ chức có liên quan tới chuyên ngành Kinh tế phát triển, kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập;

1.2.2. Kỹ năng

- Tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng của thị trường lao động và kỹ năng làm việc theo nhóm;

 

- Tổ chức công việc, giao tiếp cá nhân, tổ chức liên quan và khả năng làm việc độc lập. 

- Giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc của bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế phát triển có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ quan. Làm việc với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh;

- Có đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, luôn có tinh thần cải tiến sáng kiến và chuyên nghiệp trong công tác.

- Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng;

- Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức.

1.3. Cơ hội nghề nghiệp:

Các cử nhân ngành kinh tế phát triển đủ khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước cấp Trung ương và địa phương trên toàn quốc, cụ thể những nhóm cơ quan, tổ chức sau đây:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Xã hội từ Trung ương đến địa phương;

- Các cơ sở đào tạo, Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội

- Các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước và ban quản lý các dự án phát triển kinh tế xã hội.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN