DHKT

Thông báo V/v: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho Sinh viên

29/12/2014
Căn cứ theo Thông báo số 879-TB/BTV ngày 31/10/2014 của BTV Đảng ủy ĐHĐN và thông báo số 838-TB/BTV ngày 5/11/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy trường ĐH Kinh tế về việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức Đảng dành cho các bạn học sinh sinh viên, sáng 27/12, Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam cho 125 Đoàn viên ưu tú.