DHKT

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 thành công tốt đẹp

21/01/2022

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 vào sáng ngày 21/01/2022 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế.

Đảng bộ Trường Đại học Kinh là một đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, Đảng bộ Trường ĐHKT có 18 chi bộ trực thuộc (12 chi bộ ở các Khoa, 5 chi bộ Phòng chức năng, 1 chi bộ Sinh viên) với tổng số 263 đảng viên, trong đó có 250 đảng viên chính thức và 13 đảng viên dự bị. Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 15 đồng chí, Ban thường vụ có 05 đồng chí. Đầu năm 2020, BCH Đảng bộ Trường có 14 đồng chí và trong năm đã bổ sung một đồng chí.


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh - UVBTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế trình bày Báo cáo tổng kết

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Thúy Anh - UVBTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế trình bày Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2021. Năm 2021, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ  công tác phòng chống dịch Covid -19; qua đó Nhà trường vừa thực hiện mục tiêu chống dịch như yêu cầu của Chính phủ và thành phố Đà Nẵng, vừa đảm bảo các hoạt động đào tạo, khảo thí, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế, và đầu tư sở vật chất vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra và đã đạt được những kết quả như sau:

Về công tác đào tạo: Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt để hoạt động đào tạo, công tác tuyển sinh thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát cả nước. Trên cơ sở nền tảng Elearning 2 và các ứng dụng khác, tháng 5/2021 toàn bộ hoạt động học tập ở các bậc đào tạo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, do vậy không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập trong năm học. Ba chuyên ngành mới cũng đã xây dựng, được nghiệm thu và đưa vào tuyển sinh từ khóa 47 là Kinh tế quốc tế, Kinh doanh số và Marketing số, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục: Đảng ủy chỉ đạo để triển khai hoạt động kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN và kết quả là 3 chương trình Tài Chính doanh nghiệp, Ngân hàng và Du lịch đều đạt kết quả tốt. Trong năm 2021, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo để các bộ phận chức năng viết báo cáo tự đánh giá, và Trung tâm kiểm định chất lượng của ĐH quốc gia Hà nội đã kiểm định Trường chu kỳ 2 vào cuối năm 2021. Một kết quả nổi bậc trong công tác khảo thí năm 2021 là lần đầu tiên toàn bộ sinh viên đại học các hệ đào tạo đã được thi trực tuyến, không xảy ra các sai sót trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài từ đầu tháng 5/2021. Sự phối hợp của Phòng khảo thí với Trung tâm CNTT và Truyên thông, cùng với sự phối kết hợp các khoa, sự nỗ lực của toàn thể giảng viên góp phần hoạt động khảo thí được đảm bảo, sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.


Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Đảng ủy đã chỉ đạo các hoạt động NCKH và HTQT thông qua ban hành nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực công tác này. Các chính sách hỗ trợ cho công bố quốc tế được điều chỉnh để đảm bảo động viên, khen thưởng cho các cá nhân và nhóm nghiên cứu theo đúng định hướng của khối ngành kinh tế - kinh doanh - luật. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid, các hội thảo khoa học tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Năm 2021 đã tổ chức được 03 hội thảo quốc tế, 2 hội thảo quốc gia, hoàn thành 3 đề tài cấp Nhà nước, 11 đề tài cấp ĐHĐN; công bố 65 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus. Bên cạnh đó, có 06 giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo do giảng viên Nhà trường trực tiếp biên soạn và phát hành cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Ngoài ra, Đảng ủy đã chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Sinh viên nhà trường đã giành 1 giải nhất và 4 giải ba giải thưởng Olympics Kinh tế lượng ứng dụng 2021, một giải nhì và một giải khuyến khích trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên EUREKA 2021 và nhiều đề tài đề cử tham gia các cuộc thi khác.

Công tác xây dựng Đảng năm 2021 là một nhiệm vụ được Đảng ủy quan tâm đặc biệt ngay từ đầu năm. Năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức cho hơn 250 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam và đã làm hồ sơ kết nạp được 24 đảng viên mới, trong đó có 20 sinh viên và 04 CBVC, Đảng ủy Nhà trường đã tiếp tục thông qua 5 hồ sơ cán bộ viên chức đề nghị Đảng ủy Đại học Đà Nẵng xem xét và chuyển chính thức 43 đảng viên dự bị.

Đảng ủy chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; đưa các tổ chức này trở thành chỗ dựa tin cậy của CBVC, học viên, sinh viên, đại diện cho lợi ích chính đáng của người lao động. Định kỳ ba tháng một lần, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức các cuộc họp liên tịch với BCH Công đoàn, BCH ĐTN để chỉ đạo, phối hợp trong việc triển khai công việc, tháo gỡ các khó khăn nảy sinh, do đó các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị đã theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát nghị quyết của Đảng ủy.


Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế triển khai phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2022

Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế triển khai phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2022 như sau: Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05/CT-TW của BCT gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XIII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành phố, Nghị quyết của Đảng bộ ĐHĐN; đặc biệt là tổ chức quán triệt Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh với những âm mưu phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch, đặc biệt là về tự diễn biến, tự suy thoái, diễn biến hòa bình; đấu tranh với những tư tưởng sai trái trong Nhà trường.

Trong năm học 2021-2022, Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2022 trên cơ sở kế thừa những thành công trong tuyển sinh các năm trước để nhà trường tuyển sinh những sinh viên có chất lượng cao. Chỉ đạo để hoàn thành đề án mở mới ngành Fintech. Đồng thời phát triển chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh trên cơ sở đề án 3+1 với Đại học City U.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các tiền đề cần thiết để thực hiện kiểm định trong và ngoài nước chương trình đào tạo của các ngành: thương mại, kinh tế phát triển, thống kê kinh tế và luật kinh tế trong năm 2023.


Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại Hội nghị, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã tuyên dương, khen thưởng 04 chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, 14 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021” và khen thưởng 48 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” đã có đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ trường. Để có được thành tích như vậy chính là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng ủy trường và có sự đóng góp to lớn của cá nhân các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Trung tâm CNTT&TT