DHKT

Bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 250 quần chúng ưu tú

17/01/2022

Thực hiện Thông báo số 536-TB/ĐU ngày 26/11/2021 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng và Kế hoạch số 142-KH/ĐU ngày 06/12/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên năm 2021, ngày 15/01/2022 Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm 2021 theo hình thức trực tuyến.


PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Kinh tế phát biểu tại buổi khai giảng

Tham dự với lớp bồi dưỡng có PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Kinh tế; Đ/c Nguyễn Thành Đạt - ĐUV - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế, Đ/c Bùi Trung Hiệp - Bí thư Chi bộ Sinh viên - Phó phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Ngô Văn Hà, Báo cáo viên Thành ủy - Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN - ĐUV - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Kinh tế cho rằng: Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên ở Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi học viên xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mỗi học viên phải nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đồng thời có năng lực chuyên môn cao nhằm đóng góp trí và lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước..”


PGS.TS. Ngô Văn Hà Báo cáo viên Thành ủy - Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN - ĐUV -

 Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế trình bày các chuyên đề báo cáo

Lớp bồi dưỡng nhận thức diễn ra ngày 15-16/01/2022, các học viên sẽ học gồm 05 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chuyên đề 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Chuyên đề 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011);

- Chuyên đề 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Chuyên đề 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Các sinh viên chăm chú lắng nghe tại lớp bồi dưỡng 

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên tiến hành làm bài thu hoạch và sẽ được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trung tâm CNTT&TT