DHKT

Chi bộ Sinh viên đạt giải tại Cuộc thi Sáng tác ấn phẩm tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

28/06/2021

Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác ấn phẩm tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” với chủ đề “30 năm Người đi tìm hình hài đất nước” đã công bố các tác phẩm đạt giải. Với sự sáng tạo thông điệp ý nghĩa, ấn phẩm của Chi bộ sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi.

Cuộc thi được Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho hội viên, sinh viên về lịch sử văn hóa dân tộc, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 30 năm bôn ba đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Tất cả các tác phẩm dự thi được Hội Sinh viên thành phố được tiến hành đăng tải tác phẩm dự thi lên trang Fangage Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng từ ngày 28-5-2021.

Tác phẩm của Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Xin chúc mừng thành tích trên của Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng!

Trung tâm CNTT & TT