DHKT

Chúc mừng NCS Đặng Vinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

CHÚC MỪNG NCS ĐẶNG VINH

 ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Vào ngày 30/3/2018, tại Đại học Đà Nẵng, Nghiên cứu sinh Đặng Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với tên đề tài “Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng” dưới sự hướng dẫn của tập thể giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm và GS.TS. Lê Thế Giới.

Khoa QTKD trân trọng gửi lời chúc mừng đến NCS Đặng Vinh và tập thể giảng viên hướng dẫn. Chúc NCS đạt được nhiều thành công mới trong con đường nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy trong thời gian đến. Chúc các giảng viên hướng dẫn tiếp tục đạt nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và trồng người.

 

Ảnh: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

 

Ảnh: Hội đồng và thầy cô chúc mừng tân tiến sĩ

 

Khoa QTKD.