DHKT

Chúc mừng NCS Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

03/04/2018

CHÚC MỪNG NCS NGUYỄN THỊ HẠNH

 ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Vào ngày 30/3/2018, tại Đại học Đà Nẵng, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với tên đề tài “Nâng cao hiệu quả R&D trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của tập thể giảng viên: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn và TS. Đoàn Gia Dũng.

Khoa QTKD trân trọng gửi lời chúc mừng đến NCS Nguyễn Thị Hạnh và tập thể giảng viên hướng dẫn. Chúc NCS đạt được nhiều thành công mới trong con đường nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy trong thời gian đến. Chúc các giảng viên hướng dẫn tiếp tục đạt nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và trồng người.

 

Ảnh: Chúc mừng tân tiến sĩ

 

Ảnh: Các đồng nghiệp của NCS từ Trường Đại học Quy nhơn chúc mừng tân tiến sĩ

 

Khoa QTKD.