DHKT

HỘI THẢO QUỐC GIA - KHOA HỌC QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH LẦN THỨ VI (COMB 2017)

12/12/2017

Nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn, tạo diễn đàn cho các học giả, các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt Nam thảo luận về việc đánh giá và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, tiếp nối sự thành công và hiệu ứng tích cực từ các hội thảo COMB từ 2012 đến nay, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo Khoa học và Quản trị và Kinh doanh lần thứ 6 (COMB 2017) với chủ đề  Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ chuỗi các chương trình chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha trang, 25 năm ngày thành lập của Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản sau:

- Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực quản trị các lĩnh vực chức năng: quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, tài chính, marketing, nhân lực... cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu.

- Đổi mới, sáng tạo, tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp.

Ban tổ chức đã nhận được gần 150 bài viết tham gia, trong số đó có 101 bài được Ban biên tập đánh giá và lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học.

Hội thảo COMB2017 diễn ra lúc 7h30’ ngày 16/12/2017 tại hội trường E Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 


Tin liên quan

http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/quan-tri-kinh-doanh/chitiet/id/7256

http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/7251/bid/455