DHKT

Bảo vệ Luận án tiến sĩ

23/03/2016

Vào thứ Bảy ngày 19/03/2016, tại Đại học Đà Nẵng, NCS Lê Thế Phiệt bảo vệ luận án tiến sĩ.

Tên đề tài: “Phát triển DNNVV tại tỉnh Đắk Lắk”

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; TS. Đoàn Gia Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn.

Thời gian: 14.30’ thứ Bảy, ngày 19/03/2016.

NCS Lê Thế Phiệt thuộc diện tuyển sinh khoá đầu tiên của Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành QTKD của ĐHĐN, do Khoa QTKD phụ trách quản lý chuyên môn. Cho đến nay, anh là người thứ hai bảo vệ luận án tiễn sĩ chuyên ngành QTKD tại Đại học Đà Nẵng.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ. 


GS.TS. Lê Thế Giới - Chủ tịch Hội đồng


GS.TS. Nguyễn Bách Khoa - Phản biện 1Ảnh lưu niệm buổi bảo vệ


Chúc mừng anh Lê Thế Phiệt đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.