DHKT

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2024

Thời gian đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm: Từ 15/4/2024 đến hết 31/5/2024

Link đăng ký xét tuyển: 

- Phương thức 2:  Xét tuyển dựa trên Thành tích học tập & Năng lực ngoại ngữ: http://dangkyxettuyen.due.udn.vn

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét học bạ): https://ts.udn.vn/hba/reghdan.aspx?iddot=147&madot=556688

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024: https://ts.udn.vn/nluc/reghdan.aspx?iddot=148&madot=77866

Lưu ý: 

- Chi tiết các Phương thức xét tuyển năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xem tại: http://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2024/gt/cid/5417

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, bổ sung nguyện vọng sau khi đã nộp hồ sơ, nên thí sinh cần cân nhắc kỹ nguyện vọng trước khi Xác nhận.

- Thí sinh có quyền đăng kí nhiều phương thức xét tuyển nếu đáp ứng được yêu cầu của phương thức đó để tăng cơ hội trúng tuyển.

- Đối với Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập & Năng lực ngoại ngữ, Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.

- Mã xác nhận 6 số sẽ gửi về email của thí sinh trong vòng 5 phút kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập & Năng lực ngoại ngữ


Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT (Xét học bạ) và Phương thức 4: Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức

Minh chứng hợp lệ (tham khảo):

1. Căn cước công dân:


Mặt trước


Mặt sau

Trường hợp đang trong quá trình chờ cấp CCCD, thí sinh phải có giấy xác nhận (có thể hiện số CCCD/số định danh cá nhân) của cơ quan Công An có thẩm quyền.

Thông báo số định danh cá nhân của cơ quan có thẩm quyền

2. Giấy tờ ưu tiên: Khu vực ưu tiên, Đối tượng ưu tiên (nếu có).


Minh chứng Giấy khai sinh thể hiện đối tượng ưu tiên người dân tộc thiểu số

Minh chứng Sổ hộ khẩu thể hiện đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT trên 18 tháng tại Khu vực 1


Minh chứng Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thể hiện đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT trên 18 tháng tại Khu vực 1


Minh chứng Giấy xác nhận thể hiện thí sinh thuộc đối tượng con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh,…

3. Tiêu chí phụ: Học bạ hoặc Giấy xác nhận điểm học kỳ 1, lớp 12 (có đầy đủ thông tin thí sinh, điểm các môn học, điểm TBC học tập học kỳ 1 lớp 12, chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu đỏ nơi chữ ký).

 

 

Minh chứng Học bạ lớp 12 có đầy đủ thông tin thí sinh, điểm các môn, điểm TBC học tập học kỳ 1 lớp 12, chữ ký và đóng dấu của Hiệu trưởng

HỒ SƠ THEO NHÓM XÉT TUYỂN


Nhóm 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam, đã tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam


 

Minh chứng Nhóm 2: Giấy xác nhận của Đài truyền hình Việt Nam và ảnh chụp thí sinh tham gia cuộc thi được trích xuất từ video


Nhóm 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chương trình dành cho học sinh lớp 12).

Minh chứng Nhóm 3: Giấy xác nhận của Sở GDĐT tỉnh có đầy đủ thông tin và chữ ký, đóng dấu

 

Nhóm 4 và Nhóm Quốc tế (QT): Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) và có tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên.

Minh chứng Nhóm 4: Chứng chỉ IELTS có đầy đủ thông tin (trong thời hạn 2 năm đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT)

 

 

Minh chứng Nhóm 4: Chứng chỉ TOEFL iBT (trong thời hạn 2 năm đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) có đầy đủ thông tin

Nhóm 5: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam có 

kết quả xếp loại học lực GIỎI 

các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12

 

 

Minh chứng Nhóm 5: Học bạ có đầy đủ thông tin thí sinh, điểm các môn học, điểm TBC học tập, xếp loại học lực Giỏi, chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu đỏ nơi chữ ký

 

Minh chứng Nhóm 5: Giấy xác nhận kết quả học tập có đầy đủ thông tin thí sinh, điểm các môn học, điểm TBC học tập, xếp loại học lực Giỏi, chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu đỏ nơi chữ ký

 

Minh chứng Nhóm 5: Giấy xác nhận kết quả học tập có đầy đủ thông tin thí sinh, điểm các môn học, điểm TBC học tập, xếp loại học lực Giỏi, chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu đỏ nơi chữ ký

 

 

Minh chứng Nhóm 5: Giấy khen đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12