DHKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

[Click vào để xem tài liệu] CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Định hướng nghiên cứu)

[Click vào để xem tài liệu] CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Định hướng ứng dụng)

Khoa quản trị kinh doanh là đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế thực hiện đào tạo trình độ thạc sĩ. Đến nay sau hơn 15 năm, đã có 26 khóa học với gần 700 học viên tốt nghiệp và nhận bằng MBA. Đào tạo sau đại học đã giúp các cựu sinh viên có dịp quay trở lại trường nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện ước mơ về chinh phục kho tàng tri thức về quản trị và kinh doanh của nhân loại. Phần lớn trong số họ đều thành đạt trong cuộc sống, vững vàng và tự tin trong lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp, tổ chức.

Từ một định hướng đào tạo chung, đến nay chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh đã phát triển thành hai hướng rõ rệt: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.