DHKT

PGS.TS. NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Tên: Nguyễn Phúc Nguyên 

Chức vụ: Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng

Học vị: Tiến Sĩ

Học hàm: Phó giáo sư

Giảng viên: Quản Trị Kinh Doanh

Email: nguyennp@due.edu.vn

 

Lý lịch Khoa học 

    

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính qui

Nơi đào tạo

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành đào tạo

Quản trị kinh doanh

Nước đào tao

Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1998

Cử nhân ngoại ngữ

Năm cấp bằng: 1999

Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành

- Nơi đào tạo

Quản lý công nghiệp - Năm cấp bằng: 2001

Học viện Công nghệ Châu Á (AIT)

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành

- Nơi đào tạo

Quản trị kinh doanh - Năm cấp bằng: 2012.

Đại học Kobe (Nhật bản)

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: EMPIRICAL STUDY ON INTERFIRM COOPERATION AND TRUST: EVIDENCE FROM VIETNAMESE FIRMS

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Thành thạo

Tiếng Nhật

Giao tiếp

 

II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 9/1998 đến 2/2000

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Giảng viên tập sự tại khoa QTKD, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Từ 3/2000 đến 12/2001

Học viện công nghệ châu Á (Thái lan)

Học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Từ 1/2002 3/2008

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Giảng viên tại khoa QTKD, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Từ 4/2008 đến 3/2009

Đại học Kobe, Nhật Bản

Học tăng cường tiếng Nhật và thi đầu vào khóa Tiến Sĩ tại Đại học Kobe, Nhật Bản

Từ 4/2009 đến 3/2012

Đại học Kobe, Nhật Bản

Học chương trình Tiến Sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kobe, Nhật Bản

Từ 4/2011 đến 1/2012

Đại học Kobe, Nhật Bản

Trợ lý nghiên cứu tại khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kobe, Nhật Bản

Từ 6/2012 đến nay

Tạp chí quốc tế về Kinh doanh và Quản trị (ISSN: 1833-3850, Canada)

Thành viên Hội đồng biên tập

Từ 8/2012 đến nay

Tạp chí quốc tế về Nghiên cứu quản trị và Chiến lược Kinh doanh (ISSN: 2319-345X, Ấn độ)

Thành viên Hội đồng biên tập

Từ 3/2013 đến nay

Tạp chí nghiên cứu về Kinh doanh và Quản trị (ISSN: 2330-8362; Hoa kỳ)

Thành viên Hội đồng biên tập

Từ 3/2013 đến nay

Tạp chí nghiên cứu Quản trị (ISSN: 1941-899X; Hoa kỳ).

Thành viên Hội đồng biên tập

3/2013 – 10/2014

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Phó trưởng phòng Đào tạo

11/2014 – 9/2020

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế

10/2020 – 3/2021

Đại học Đà Nẵng

Phó trưởng Ban phụ trách, Ban Hợp tác quốc tế

4/2021 – nay

Đại học Đà Nẵng

Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế