DHKT

Liên hệ

Phòng công tác sinh viên- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3-954-243

sdh@due.edu.vn