DHKT

Chuyên đề học thuật với chủ đề “Những vấn đề pháp lý chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp”

10/06/2024

Nằm trong khuôn khổ tổ chức các chuỗi chuyên đề học thuật của Nhà trường, ngày 10/6, khoa Luật tổ chức chuyên đề học thuật với chử đề “Những vấn đề pháp lý chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp” với sự trình bày của Luật sư Nguyễn Thị Minh Khoa, Luật sư Điều hành của công ty Luật TNHH K&Associates (KALF). Tham dự buổi chuyên đề học thuật có đông đảo giảng viên và sinh viên trong Khoa.


Chuyên đề học thuật nhằm mục đích cung cấp cho giảng viên và sinh viên kiến thức chuyên sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông qua buổi chuyên đề, diễn giả đã trình bày nhưng thông tin về: Xác định và phân tích các vấn đề pháp lý thường gặp trong hoạt động quản trị doanh nghiệp; Áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả; Đánh giá và quản lý rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh và Nâng cao năng lực thực hành pháp luật trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.


Luật sư Nguyễn Thị Minh Khoa chia sẻ thông tin

Bằng kinh nghiệm thực tế của mình, Luật sư Nguyễn Thị Minh Khoa đã chia sẻ các tình huống và phân tích, bình luận để giúp cho các học viên hiểu rõ quản trị doanh nghiệp, từ đó vững vàng hơn trong hành nghề luật sư tư vấn, pháp chế doanh nghiệp một cách tự tin, chủ động và hiệu quả cao.Các giảng viên trao đổi thảo luận cùng diễn giả

Luật sư Nguyễn Thị Minh Khoa, Luật sư Điều Hành của công ty luật TNHH K&Associates (KALF). Cô có hơn 15 năm kinh nghiệm trong các giao dịch công ty, tập trung vào tư vấn pháp lý chuyên sâu về quản trị công ty đại chúng và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Đồng thời, cô cũng là thành viên độc lập tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị được cấp chứng nhận bởi Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD). Lĩnh vực chuyên môn của Luật sư Nguyễn Thị Minh Khoa gồm: Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật chứng khoán; Huấn luyện nội bộ và huấn luyện pháp luật cho doanh nghiệp.

 

TS. Trần Thị Sáu, Trưởng Khoa Luật tặng hoa cảm ơn diễn giả


Trung tâm CNTT&TT