DHKT

Giao lưu, trao đổi học thuật cùng PGS. Ovidiu Bordean, Đại học Babeș-Bolyai (Rumani)

07/05/2024

Vừa qua,  PGS. Ovidiu Bordean, đến từ Đại học Babeș-Bolyai (Rumani) đã có bài giảng với chủ đề “Designing digital strategies: How to master the digital transformation process” (tạm dịch: Thiết kế chiến lược kỹ thuật số: Làm thế nào để làm chủ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số). Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.


PGS. Ovidiu Bordean, đến từ Đại học Babeș-Bolyai (Rumani) chia sẻ thông tin với giảng viên và sinh viên

Tại chương trình, PGS. Ovidiu Bordean giới thiệu về biến đổi kỹ thuật số và xác định Chiến lược Kỹ thuật số; Thiết kế Chiến lược Kỹ thuật số. Đặc biệt, đặt ra những thách thức và cơ hội như: Phân tích các thách thức phổ biến trong quá trình biến đổi kỹ thuật số; Đề xuất các giải pháp và chiến lược ứng phó; Tận dụng cơ hội mới mà biến đổi kỹ thuật số mang lại cho tổ chức.


Bên cạnh đó, PGS. Ovidiu Bordean cũng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức khác trong quá trình biến đổi kỹ thuật số.


Cùng đợt này, PGS. Ovidiu Bordean có Chuyên đề học thuật với chủ đề “Towards an integrated adoption model of generative AI in academia: A cross-country survey” chia sẻ các thông tin về: Các loại hình ứng dụng AI khác nhau đang được sử dụng trong các trường đại học; Những lợi ích của AI đối với sinh viên và ngành giáo dục; Vai trò của các chính phủ và các tổ chức giáo dục trong việc thúc đẩy việc sử dụng AI…

Trung tâm CNTT&TT