DHKT

Hướng dẫn nhận hỗ trợ bài báo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế (theo Quy chế CTNB ban hành tháng 04/2021)

01/07/2024

HƯỚNG DẪN NHẬN HỖ TRỢ BÀI BÁO CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ CÓ UY TÍN 

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm tăng cường chất lượng công bố quốc tế của các nhà khoa học Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành vào tháng 04/2021, Phòng Khoa học & HTQT liệt kê một số nội dung mới trong chính sách hỗ trợ công bố quốc tế của Nhà trường. Cụ thể như sau:

a) Số lượng tối đa được hỗ trợ: 03 bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín/giảng viên/năm (tính theo năm công bố). Các công bố này phải thuộc các nhóm ngành được giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Những tạp chí đa khối ngành (theo phân loại Subject Area and Category của Scimago) sẽ không được hỗ trợ. Bài báo cần ghi rõ tên Trường tại mục Tác giả, đơn vị công tác (University of Economics, the University of Danang hoặc The University of Danang, University of Economics).

b) Điều kiện hỗ trợ: Nhà trường chỉ hỗ trợ cho các tác giả của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN có các bài báo khoa học (Journal article) đăng ở các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus thuộc Q1, Q2 và Q3 theo xếp hạng của Scimago và được xuất bản ở các nhà xuất bản có uy tín do Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) quy định đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hoặc đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (cập nhật hằng năm). 

Tham khảo Danh mục đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tại đây.

Tham khảo Danh mục đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật tại đây.

c) Mức hỗ trợ:

- ABDC hạng A* hoặc ABS hạng 4*: 120 triệu / bài

- Scopus Q1 hoặc ABDC hạng A hoặc ABS hạng 4: 90 triệu / bài

- Scopus Q2: 60 triệu / bài

- Scopus Q3: 40 triệu / bài

Đối với các bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus thuộc Q4 theo xếp hạng của Scimago, mức hỗ trợ gồm: 01 triệu đồng/ bài (chia đều theo số lượng tác giả) và tối đa 03 triệu đồng phí đăng bài (có minh chứng nộp phí và chỉ áp dụng nếu tác giả liên hệ là cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN).

Nếu Quý Thầy/Cô cần tra cứu những tạp chí có uy tín được hỗ trợ, vui lòng truy cập hệ thống xếp hạng của Scimago theo link: https://www.scimagojr.com/, sau đó nhập tên tạp chí cần tra cứu. 

d). Tỷ lệ phân bổ mức hỗ trợ như sau:

- Tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ): 1/3 trên tổng số tiền hỗ trợ tối đa của bài báo. 2/3 tổng số tiền hỗ trợcòn lại chia đều theo tỷ lệ cho tất cả các tác giả (bao gồm cả tác giả chính).

- Trường hợp tác giả đứng đầu và tác giả liên hệ là một thì tỷ lệ phân bổ cho tác giả chính là 1/2. Phần còn lại chia đều theo tỷ lệ cho tất cả các tác giả (bao gồm cả tác giả chính).

- Trường hợp bài báo có nhiều hơn 01 tác giả liên hệ thì tỷ lệ phân bổ cho tác giả liên hệ sẽ chia đều theo số lượng các tác giả liên hệ.

- Đối với tác giả là cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN và bài báo thể hiện nơi công tác của tác giả này gồm (i) Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN và (ii) đơn vị ngoài Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN, thì số tiền hỗ trợ của tác giả tương ứng với bài báo này sẽ phải chia 02. Các tác giả (ngoại trừ NCS có địa chỉ liên hệ bên cạnh Trường Đại học Kinh tế là trường đang theo học) chỉ được chi hỗ trợ khi các tác giả kê khai Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN ở vị trí đầu tiên trong bài báo.

e). Hồ sơ: Quý Thầy/Cô vui lòng chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (bản in, có chữ ký) và gửi đến Phòng KH&HTQT, bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ bài báo quốc tế có uy tín (tải mẫu tại đây). 

- Giấy xác nhận thay mặt nhóm nghiên cứu nhận hỗ trợ (tải mẫu tại đây).

- Mục lục của số phát hành (có thông tin rõ về tháng/năm xuất bản).

- Toàn văn bài báo (có thông tin rõ về tháng/năm xuất bản).

- Minh chứng xếp hạng của tạp chí trong hệ thống Scimago (lấy minh chứng: tại đây).

- Tra cứu thông tin của tác giả DUE trên hệ thống Scopus (lấy minh chứng: tại đây).

- Cập nhật trên hệ thống quản lý khoa học https://khoahoc.due.udn.vn/

- Đã tạo tài khoản RePEc và cập nhật bài báo trên hệ thống RePEc (chỉ thực hiện đối với các bài báo thuộc danh mục ISI/SSCI, Scopus khối ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý). Tạo tài khoản bằng cách khai báo tại đây.

Nếu cần thêm thông tin khác, Quý Thầy/Cô vui lòng liên lạc qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn, điện thoại: 0236-3950.475.

Trân trọng!

Phòng KH&HTQT