DHKT

Hướng dẫn nhận hỗ trợ bài báo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế

14/09/2020

HỒ SƠ HỖ TRỢ BÀI BÁO CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ CÓ UY TÍN

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm tăng cường chất lượng công bố quốc tế của giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học Kinh tế, trên cơ sở Kết luận tại Hội nghị Giao ban tháng 8/2020, Nhà trường thống nhất một số thay đổi trong chính sách hỗ trợ công bố quốc tế trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tối đa 03 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín/giảng viên/năm (tính theo năm công bố), và các công bố này phải thuộc các nhóm ngành được giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN;

- Các bài báo đăng ở các tạp chí kém chất lượng hoặc các tạp chí thuộc các nhà xuất bản nằm trong danh sách khuyến cáo thuộc nhóm Beall listPredatory journals sẽ không được hỗ trợ;

- Nhà trường chỉ hỗ trợ các bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/SSCI/Scopus theo xếp hạng Q1, Q2 và Q3 của Scimago.

Nếu Quý Thầy/Cô cần tra cứu những tạp chí có uy tín được hỗ trợ, vui lòng truy cập hệ thống xếp hạng của Scimago theo link: https://www.scimagojr.com/, sau đó nhập tên tạp chí cần tra cứu. Nhà trường chỉ hỗ trợ những tạp chí được xếp hạng Q1, Q2 và Q3 của Scimago.

* Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- ABDC hạng A* hoặc ABS hạng 4*: 120 triệu / bài

- Scopus Q1: 90 triệu / bài

- Scopus Q2: 60 triệu / bài

- Scopus Q3: 50 triệu / bài

* Đối tượng nhận hỗ trợ: Giảng viên, nghiên cứu viên đang công tác tại Trường; giảng viên của Trường đang làm Nghiên cứu sinh quốc tế. Bài báo cần ghi rõ tên Trường tại mục Tác giả, đơn vị công tác (The University of Danang, University of Economics)

Quý Thầy Cô vui lòng chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (bản in, có chữ ký) và gửi đến Phòng KH&HTQT, bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ bài báo quốc tế có uy tín (tải mẫu tại đây). 

- Mục lục, Bìa của Tạp chí.

- Toàn văn bài báo.

- Minh chứng xếp hạng của tạp chí trong hệ thống Scimago (lấy minh chứng: tại đây)

- Tra cứu thông tin của tác giả DUE trên hệ thống Scopus (lấy minh chứng: tại đây)

- Điền thông tin vào đường link tại đây.  

Nếu cần thêm thông tin khác, Quý Thầy Cô vui lòng liên lạc qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn, điện thoại: 0236-3889.466 (gặp đ/c Mẫn)

Trân trọng!

Phòng KH&HTQT