DHKT

Kho sách ngoại văn cho chương trình đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế

15/12/2014
Kình gửi sinh viên chương trình chất lượng cao, Nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, Nhà trường đã đầu tư trang bị các sách, tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài cho chương trình. Sinh viên chương trình chất lượng cao có thể liên hệ trực tiếp với Thư viện để đáp ứng nhu cầu sách của mình. Danh sách các đầu sách ngoại văn tại đây Trân trọng!