DHKT

Lịch thi kết thúc học phần trình độ thạc sĩ học kỳ 2 năm học 2023-2024 – Đợt 3

06/06/2024

Kính gửi: Học viên thạc sĩ.

        Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức thi kết thúc học phần trình độ thạc sĩ học kỳ 2 năm học 2023-2024 - Đợt 3 từ ngày 22/06/2024 đến ngày 27/06/2024.

  Học viên tra cứu lịch thi tại đây.

   Lưu ý:

- Học viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời hạn quy định để được dự thi kết thúc học phần.

- Học viên vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ trước theo dõi lịch thi và tham gia dự thi đúng quy định.

- Đề nghị học viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi vướng mắc liên quan đến lịch thi, học viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037 hoặc 0236 3959 003 để được hỗ trợ..

  Trân trọng.