DHKT

Danh sách SV đề nghị xét miễn HP tiếng Anh kỳ II.2023-2024 (Sinh viên 46K về trước xét tốt nghiệp)

30/05/2024

Kính gửi: Sinh viên chính quy khoá 46K về trước dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023-2024.

Theo thông báo xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo đã nhận hồ sơ đề nghị xét miễn học các HP tiếng Anh của sinh viên. Đề nghị sinh viên kiểm tra các thông tin trong danh sách tại đây và phản hồi về Phòng Đào tạo (0236.950110 - cô Trang) trước 17h00 ngày 31/5/2024. Sau thời gian trên, P. ĐT sẽ thực hiện các thủ tục miễn học và công nhận điểm theo quy định. 

Trân trọng!