DHKT

Danh sách SV đề nghị huỷ HP tự chọn để xét tốt nghiệp Đ2, 2023-2024

29/05/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023-2024.

Phòng Đào tạo đã nhận đề nghị huỷ HP tự chọn để xét tốt nghiệp của SV và tổng hợp trong danh sách (tại đây). Đề nghị SV kiểm tra lại thông tin. Lưu ý: Sinh viên cần đảm bảo đủ số tín chỉ tự chọn tối thiểu sau khi huỷ HP của các học phần ngành, chuyên ngành, và của chương trình đào tạo theo quy định trong Chương trình đào tạo. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ P. Đào tạo trước 17h00 ngày 30/05/2024 (0236.3950110 - cô Thảo). Sau thời gian trên, P. ĐT sẽ thực hiện huỷ HP tự chọn theo quy định.