DHKT

[ICECH 2024] Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế lần thứ 12 về các thách thức mới nổi: Chiến lược bền vững trong nền kinh tế định hướng dữ liệu

31/08/2024
Kính gửi Quý Thầy Cô,

Hội thảo quốc tế lần thứ 12 về các thách thức mới nổi: Chiến lược bền vững trong nền kinh tế định hướng dữ liệu - The 12nd International Conference on Emerging challenges: Sustainable Strategies in the Data – Driven Economy (ICECH 2024) là diễn đàn khoa học quốc tế để các nhà khoa học trong và ngoài nước báo cáo, trao đổi, chia sẻ các kết quả, kinh nghiệm và các thông tin liên quan tới các lĩnh vực: Kinh tế, Luật kinh doanh, Kinh doanh, Quản lý, Tài chính ngân hàng,… Hội thảo được giữ bản quyền bởi Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội và năm nay do Trường Quốc tế - ĐHQGHN đăng cai tổ chức, cụ thể như sau:
  • Thời gian: Ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2024
  • Địa điểm: Thanh Hóa, Việt Nam.
Ban tổ chức Hội thảo kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu viết bài cho Hội thảo, cụ thể:
  • Thời gian nhận bài: ngày 31 tháng 08 năm 2024;
  • Nộp bài viết tại website Hội thảo: http://icech.hust.edu.vn;
  • Các chủ đề được chấp thuận tại Hội thảo: Economics, Business Law, Management, Finance and Banking, Innovation and Technology, Accounting and Auditing.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem tại Thư mời viết bài hoặc tại website Hội thảo (http://icech.hust.edu.vn).

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Thầy Cô, Nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn.