DHKT

[MICA-2024] Gia hạn thời gian nhận bài Hội thảo quốc tế MICA-2024

20/06/2024

 Kính gửi Quý Thầy Cô,

 


Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời Quý Thầy Cô viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Marketing - Marketing trong Kỷ nguyên kết nối (MICA-2024) lần thứ 4 do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Darmstadt University of Applied Sciences (Đức), Gadjah Mada University (Indonesia), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Tài chính - Marketing đồng tổ chức. Một số thông tin cụ thể về Hội thảo MICA-2024 như sau:

 • Chủ đề Hội thảo: HUMAN-TO-HUMAN MARKETING: HOW MARKETING FINDS MEANING IN A HYPERCONNECTED WORLD
 • Ngôn ngữ Hội thảo: tiếng Anh
 • Thời gian tổ chức: ngày 23/8/2024 (thứ Sáu)
 • Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • Thời hạn nộp bài: trước ngày 25/6/2024
 • Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi qua email mica@due.edu.vn (sử dụng template đăng tải tại website Hội thảo)
 • Website hội thảo: http://due.udn.vn/mica

Tại MICA-2024, các tác giả và bài nghiên cứu chất lượng cao sẽ có cơ hội xuất bản trên các tạp chí uy tín từ các đơn vị đồng tổ chức:

 • Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Indonesia (Đại học Gadjah Mada, tạp chí Q3 Scopus)
 • Tạp chí Khoa học Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng)
 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng, ACI)
 • Ngoài ra, tất cả các bài viết được chấp nhận cho MICA-2024 sẽ được trình bày tại các phiên họp song song của hội thảo và sẽ được xuất bản trong kỷ yếu có chỉ số ISBN.
Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem tại Thư mời viết bài tại đây.

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT