MICA 2022 - MARKETING IN THE NEW NORMAL: LEVERAGING THE DIGITAL POWERS.


The University of Danang - University of Economics (DUE, Vietnam), London South Bank University (UK), Yokohama National University (Japan), National Economics University (Vietnam), University of Finance - Marketing (Vietnam), and Danang Young Entrepreneurs Association (Vietnam), are organizing the 3rd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2022), to be held on October 01st, 2022 in Danang City, Vietnam.

To be created in 2016, MICA aims to be a unique point of convergence for researchers, world-leading experts, practitioners and policymakers in...

Khách thăm: 861

Thành viên: 142

Tổng: 1003

Membership: Latest: Lê Thị Bích Thủy Past 24 Hours: 0 Prev. 24 Hours: 0 Overall: 29091
Membership
Latest New User
Past 24 Hours
Prev. 24 Hours
Lượt truy cập

People Online
Visitors
Members
Total

Online Now Online Now:
01: Huỳnh Phương Đông
02: Trà Lục Diệp
03: Lê Thị Phương Trang
04: Lê Thị Minh Giang
05: Phạm Nhật Huy
06: Nguyễn Thị Ngọc Thảo
07: Lê Văn Tú
08: Đinh Diễm My
09: Trương Thị Kiều Trinh
10: Bùi Thị Thảo Nguyên
11: Ngô Thị Thùy Dung
12: Cao Thị Cương
13: Hồ Thị Phương Dung
14: Nguyễn Thị Nga
15: Tạ Thị Hồng Diễm
16: Nguyễn Lệ Dương
17: Ngô Ngọc Kiều Linh
18: Đặng Thị Diễm My
19: Trần Thị Việt Trinh
20: Trần Hoàng Quỳnh Như
21: Phan Thị Yến Vy
22: Hồ Thị Hà Giang
23: Nguyễn Lương Tâm
24: Trần Hữu Thành
25: Phan Xuân Thị Hà Vi
26: Trần Thị Ngọc Vy
27: Nguyễn Thị Bích Lệ
28: Phan Thị Hoài Thương
29: Lê Anh Tài
30: Nguyễn Thị Hoài Thương
31: Nguyễn Thị Thảo Tâm
32: Lưu Thị Kim Ngân
33: Trần Lệ Yến Trâm
34: Đỗ Thị Ánh Nga
35: Phan Thị Hồng
36: Hồ Quảng Thông
37: Lô Trung Đức
38: Nguyễn Thị Dung
39: Nguyễn Thị Xuân Lộc
40: Nguyễn Thị Thanh Hòa
41: Võ Hữu Hùng
42: Trương Thị Nhất
43: Nguyễn Thị Thiên Hương
44: Phạm Thảo Nguyên
45: Trần Thị Diễm Quỳnh
46: Trần Thị Phương Thảo
47: Nguyễn Hồng Kiều Linh
48: Trần Thị Hoài Ly
49: Trương Minh Duy
50: Nguyễn Đăng Thu Uyên
51: Đàm Thị Lê Na
52: Nguyễn Thị Lan Quỳnh
53: Lê Đoàn Minh Ngọc
54: Nguyễn Thị Kim Thi
55: Nguyễn Thị Hằng
56: Phan Thị Quỳnh Trung
57: Nguyễn Thị Thiên Thanh
58: Trần Thị Đào
59: Đặng Thị Ngọc Hân
60: Dương Thị Hòa
61: Trần Thị Nguyên Hảo
62: Nguyễn Thị Thanh Tâm
63: Lê Thị Hồng Phúc
64: Võ Thị Hạnh Thảo
65: Dương Tuyết Nhi
66: Lê Xuân Sơn
67: Phan Doãn An
68: Nguyễn Văn Cừ
69: Nguyễn Thảo Ly
70: Lê Thị Ngọc Hà
71: Nguyễn Thị Hương
72: Nguyễn Thị Diệu Huyền
73: Nguyễn Thị Phương Mai
74: Trương Thị Bích Ngọc
75: Võ Thị Quỳnh Nhi
76: Nguyễn Lan Quỳnh
77: Nguyễn Thị Ánh Sa
78: Hồ Mạnh Tiến
79: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
80: Nguyễn Thị Triều
81: Hoàng Anh Minh
82: Phạm Trần Xuân Mai
83: Trần Thị Thùy Trang
84: Lê Thị Thanh Diệu
85: Nguyễn Thị Hà
86: Văn Thị Bé Ngọc
87: Nguyễn Thị Hà Giang
88: Phạm Vũ Anh Thư
89: Phạm Thị Mai Linh
90: Nguyễn Bảo Vy
91: Lê Thị Mỹ Linh
92: Võ Lê Duy Hoàng
93: Phạm Nguyễn Phương Nguyên
94: Nguyễn Thị Yến Ny
95: Nguyễn Xuân Hiếu
96: Lê Hoàng Thảo Vy
97: Trần Ngọc Mai
98: Đặng Thị Thảo
99: Trần Quốc Phương Bắc
100: Trần Thị Thu Uyên
101: Phạm Như Ngọc
102: Trần Quỳnh Hương
103: Trần Thị Họa My
104: Trần Thị Thúy Hằng
105: Trần Thị Phương Nhi
106: Vũ Thị Oanh
107: Nguyễn Lê Minh Sang
108: Hồ Lý Phương Uyên
109: Tạ Nhất Vĩ
110: Nguyễn Công Hiếu
111: Trần Thị Xuân Mai
112: Nguyễn Đắc Cẩm Nhung
113: Bùi Hà Phương
114: Cao Thị Thu Thảo
115: Phan Thị Kim Ngân
116: Lê Thái Minh Châu
117: Nguyễn Thị Thùy Linh
118: Đặng Công Nguyên
119: Lê Thị Ánh Na
120: Nguyễn Công Chiến
121: Trần Lê Vy
122: Phan Minh Quân
123: Nguyễn Ngọc Đan Trâm
124: Nguyễn Thị Thanh Tâm
125: Đoàn Như Thủy
126: Trần Việt Hải
127: Huỳnh Thị Hoài Thương
128: Nguyễn Ngọc Linh
129: Huỳnh Thị Mỹ Hoa
130: Nguyễn Thị Thúy Kiều
131: Phạm Thị Thùy Trang
132: Nguyễn Thị Ngọc Lê
133: Nguyễn Thị Bình
134: Phạm Thị Mai Phương
135: Nguyễn Tuấn Kiệt
136: Nguyễn Hoàng Vy
137: Nguyễn Thị Hà Nhi
138: Phạm Thị Tình
139: Phạm Triết Chí
140: Nguyễn Phúc Hậu
141: Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc
142: Keovilay Khansana