DHKT

Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt thi ngày 09/06/2024

28/05/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện nay, Nhà trường đã tổng hợp xong Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 09/06/2024. Xem danh sách tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước 16h00 ngày 28/05/2024 để được giải quyết. 

Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

Trân trọng.