DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia "Tài chính cho phát triển bền vững lần 2" (UFM)

23/05/2024

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Trường Đại học Tài chính – Marketing phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tài chính cho phát triển bền vững – lần 2”. Mục tiêu của hội thảo là trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, trình bày các luận cứ khoa học, bằng chứng thực nghiệm, đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách tài chính thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. BTC Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy Cô quan tâm gửi bài cho Hội thảo với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 16/8/2024 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tp Hồ Chí Minh.

- Thời gian nhận bài: đến hết ngày 20/6/2024

- Địa chỉ email gửi bài: hoithaotcnh@ufm.edu.vn. Bài viết gửi về ban biên tập kèm theo minh chứng kiểm tra tính trùng lắp. Bài viết được phản biện và có chất lượng sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia có chỉ số ISBN.

-  Quy định chi tiết về bài viết hội thảo: 4. Quy dinh ve bai viet.docx

- Toàn văn thông báo thư mời viết bài: 2024-Thư mời viết bài HTQG_TCNH.pdf

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Trần Thị Kim Oanh - Email:  kimoanh@ufm.edu.vn - Điện thoại: 0355848405.

Trân trọng.

BTC Hội thảo.