DHKT

Thông báo v/v đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy Đợt 2 - năm học 2023-2024

06/05/2024

Kính gửi:      - Các Khoa, Đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp Đợt 2 - năm học 2023-2024

 

Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy Đợt 2 - năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

I. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

- Những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web của nhà trường www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp).

- Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

- Thời gian: Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024

- Điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học hiện hành. Lưu ý: SV đã đáp ứng các điều kiện về chuẩn đầu ra và dự kiến thi xong các học phần trong HK II/2023-2024 trước ngày 02/6/2024 vẫn nộp hồ sơ trong đợt này.  

II. Hoàn thành hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (in từ hệ thống);

2. Bản sao có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

(i) Chứng chỉ Giáo dục thể chất (chỉ yêu cầu đối với sinh viên hoàn thành chương trình GDTC trước ngày 14/10/2020);

(ii) Chứng chỉ Ngoại ngữ;

Yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các chương trình đào tạo các khóa cụ thể như sau:

Chương trình đào tạo

Khóa

Yêu cầu

Chất lượng cao

40K trở về trước

tương đương TOEIC 700 điểm

Chất lượng cao

41K, 42K

tương đương IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh cấp độ B2 – Khung trình độ chung châu Âu

Đại trà

41K, 42K

tương đương chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 – Khung trình độ chung châu Âu

Đại trà

43K, 44K, 45K, 46K (ngoại trừ ngành Kinh doanh quốc tế)

tương đương IELTS 4.5

Đại trà

43K, 44K, 45K, 46K (ngành Kinh doanh quốc tế)

tương đương IELTS 5.0

* Những chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Anh yêu cầu phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

* Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường ĐH Kinh tế phối hợp cùng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức và không cấp chứng chỉ thì ghi rõ trong Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp ngày tháng dự thi.

Khung tham chiểu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ: Xem tại đây.

(iii) Chứng chỉ Tin học (bao gồm chứng chỉ tin học Nâng cao, hoặc chứng chỉ MOS (Word, Excel, PowerPoint) và chứng chỉ tin học Cơ bản);

(iv) Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;

3. Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (chỉ yêu cầu đối với sinh viên không đăng ký học ở học kỳ II năm học 2023 – 2024). Mẫu Bản kiểm điểm tải tại đây: https://bit.ly/maukiemdiem.

III. Nộp hồ sơ

- Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên trước ngày 17/5/2024.

- Khoa quản lý sinh viên gửi hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp về Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 22/5/2024 để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xét tốt nghiệp.

IV. Một số nội dung khác

1.     Miễn học phần tiếng Anh để đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Các sinh viên chỉ còn các học phần Tiếng Anh (TA) chưa hoàn thành trong chương trình đào tạo (CTĐT) và đã có chứng chỉ TA quốc tế theo qui định về việc xét miễn học và công nhận điểm các học phần TA trong CTĐT thực hiện đăng ký miễn học phần TA trên hệ thống bằng cách truy cập website trường tại địa chỉ: www.due.udn.vn, chọn mục “Đăng ký miễn học và công nhận kết quả các học phần Ngoại ngữ” ở Trình đơn cá nhân. Sau đó, sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo gồm:

- Đơn đề nghị miễn học và công nhận điểm/tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo (in từ hệ thống);

- Bản sao (có công chứng) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/5/2024 đến 16h00 ngày 10/5/2024.

2.     Huỷ học phần tự chọn để xét tốt nghiệp

Những sinh viên có tổng số tín chỉ tích lũy cao hơn số tín chỉ quy định của CTĐT do đã đăng ký vượt số tín chỉ tự chọn trong chương trình có thể đề nghị được hủy bớt các học phần tự chọn này để có kết quả học tập toàn khóa tốt hơn. Để được hủy bớt học phần tự chọn, sinh viên làm đơn huỷ học phần tự chọn (theo mẫu) và nộp về phòng Đào tạo từ ngày 09/5/2024 đến 16h00 ngày 10/5/2024.

Lưu ý:

+ Các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp.

+ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 – cô Trang) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!