DHKT

[Sáng kiến năm học 2023-2024]: Gia hạn thời gian đăng ký đến hết ngày 09/05/2024

09/05/2024
Kính gửi Quý Thầy Cô,
Phòng KH&HTQT xin thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ xét duyệt và công nhận sáng kiến năm học 2023-2024 đến hết ngày 09/05/2024.
Quý Thầy Cô có mong muốn đăng ký sáng kiến vui lòng nộp hồ sơ đề nghị tại Phòng KH&HTQT. Cụ thể như sau: 
* ​Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến gồm:
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mẫu 1);
- Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến (Mẫu 2);
- Các tài liệu liên quan khác để chứng minh (nếu có hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng xét duyệt và công nhận sáng kiến).
* ​Tiếp nhận hồ sơ
- Hình thức: Hồ sơ nộp gồm 01 bộ bản in (Mẫu 1 và Mẫu 2); bản điện tử được gửi qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn và đăng ký trên form trực tuyến tại https://forms.office.com/r/T9x4p6bRFH
- Thời gian gia hạn: đến hết ngày 09/05/2024.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Kinh tế
P302, Tầng 3, Tòa nhà Đa năng
Email: khoahoc@due.edu.vn, SĐT: 02363.958.635 (gặp đ/c Trần Lương Kim Dung)

Trân trọng./.

P.KH&HTQT