DHKT

Lịch thi kết thúc học phần đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024 – Đợt 1 (điều chỉnh)

17/04/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Căn cứ thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024, Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024 - Đợt 1 - ngày thi 27/04/2024 và 28/04/2024.

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi: xem tại đây.

(Xem lịch thi đã được được cập nhật điều chỉnh tại đây:

Lịch thi tự luận, trắc nghiệm

Lịch thi vấn đáp

Lịch thi thực hành trên máy tính)

Lưu ý:

- Từ ngày 22/4/2024, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân đã được cập nhật điều chỉnh.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời hạn quy định để được dự thi kết thúc học phần.

- Sinh viên vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ trước theo dõi lịch thi và tham gia dự thi đúng quy định. Lịch thi của các học phần vắng phép được cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên.

- Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi vướng mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037 hoặc 0236 3959 003 để được hỗ trợ.

Trân trọng.