DHKT

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 48 - Đợt thi tháng 4/2024

10/04/2024

Kính gửi: Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 48.

Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 48 - Đợt thi tháng 4/2024 vào ngày 27/04/2024 và 28/04/2024.

Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Thí sinh xem lịch thi tại đây.

Đề nghị thí sinh kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, thí sinh liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, số điện thoại: 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

Trân trọng.