DHKT

Danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên vượt khó học tập khóa 46K, 47K, 48K, 49K học kỳ I năm học 2023-2024

31/03/2024

DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÌNH HỘI ĐỒNG XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HỌC TẬP KHÓA 46K, 47K, 48K, 49K HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ danh sách đề nghị xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên vượt khó học tập của các Khoa, phòng CTSV tổng hợp và công bố danh sách dự kiến xét cấp để chuẩn bị trình hội đồng xét duyệt hồ sơ.
🎯Sinh viên lưu ý:
1. Đối tượng xét học bổng
SV đại học hệ chính quy khóa 46K, 47K, 48K, 49K có kết quả học tập và rèn luyện từ Khá trở lên, 15 tín chỉ trở lên và thuộc một trong các đối tượng sau:
- SV mồ côi cả cha và mẹ;
- SV bị khuyết tật;
- SV thuộc diện hộ nghèo năm 2023;
- SV thuộc diện hộ cận nghèo năm 2023.
Học bổng vượt khó học tập chỉ xét cấp cho SV chưa được nhận học bổng tài năng hoặc học bổng học tập và rèn luyện trong học kỳ xét.
2. Đây chỉ là danh sách dự kiến, nhà trường sẽ phải căn cứ nguồn tiền để xét chọn từ trên xuống dưới đến hết nguồn quỹ nên sinh viên kiểm tra kĩ các thông tin, chờ kết quả của hội đồng xét duyệt và Quyết định chính thức khi được xét chọn.
3. SV Kiểm tra các thông tin
- Họ tên, lớp, ngày sinh, điểm học tập, điểm rèn luyện, mức xét cấp học bổng, cần góp ý về cách xét học bổng… hoặc những SV đã nộp hồ sơ Học bổng vượt khó học tập về Khoa theo đúng thời hạn quy định mà không thấy tên hoặc kết quả học bổng chưa đúng/cần góp ý về cách xét học bổng, Sinh viên thực hiện các bước sau trước 23h00 ngày 01/04/2024
- Bước 1: Điền thông tin vào Link: https://bom.so/bPR6eo
- Bước 2: SV báo gấp cho cán bộ xét học bổng của Khoa (vào giờ hành chính) để điều chỉnh: https://bom.so/4eOq7u
4. Những sinh viên nộp hồ sơ theo đúng quy định, nhưng điểm học tập, rèn luyện, số tín chỉ không đúng quy định cũng sẽ bị loại khỏi danh sách.
5. Nhà trường chỉ giải quyết những trường hợp hồ sơ nộp cho Khoa đúng thời hạn quy định theo thông báo số 751/TB-ĐHKT ngày 14/03/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về nộp hồ sơ xét học bổng vượt khó học tập khóa 46K, 47K, 48K, 49K học kỳ I năm học 2023-2024
⏰Thời hạn phản hồi: trước 23h00 ngày 01/04/2024 (Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ khóa Form để xét chính thức, sinh viên chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng các bước khi thông tin chưa đúng, hoặc không bổ sung hồ sơ còn thiếu sau thời gian quy định)
🎯Danh sách:
- Danh sách dự kiến trình hội đồng xét học bổng: https://bom.so/tQCPhY
- Mức cấp học bổng: https://bom.so/hkdlc6