DHKT

DSSV xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong CTĐT [47K & 48K] - Đợt 2

26/03/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 47K và 48K.

 

Thực hiện thông báo v/v xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ chính quy khoá 48K trở về trước trong Học kỳ 2 năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị (đợt 2) của sinh viên (Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ xem tại đây).

Đề nghị sinh viên kiểm tra lại các thông tin trong danh sách. Các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ (ghi chú "CHƯA NỘP HS GIẤY") hoàn thành việc nộp hồ sơ về P. Đào tạo theo quy định trước 16h00 ngày 27/03/2024 để được xem xét. Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (cô Thảo) qua SĐT: 0236.3950110 trước 16h00 ngày 27/03/2024. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.


Trân trọng!