DHKT

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2024

22/03/2024

Trường Đại học Kinh tế thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2024 đến hết ngày 20/4/2024.

Đối tượng được gia hạn thời gian nộp hồ sơ là thí sinh dự tuyển có ngành tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ (thí sinh không thuộc diện phải học bổ túc kiến thức); thí sinh đã đủ điều kiện về ngoại ngữ đầu vào theo quy định hiện hành.

Nhà trường thông báo để thí sinh được biết và nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng!