DHKT

Thông báo về Học bổng Thạc sĩ của Đại học Akron (Hoa Kỳ)

22/03/2024

Phòng KH&HTQT kính gửi thông tin về học bổng thạc sĩ dành riêng cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Trường Đại học Akron (UoA) và Trưởng khoa Kinh doanh - R.J. Nemer, J.D. phê duyệt học bổng trị giá 5,000$ cho tối đa 10 sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhập học một trong số các chương trình thạc sĩ của Khoa Kinh doanh (College of Business – CoB) gồm: MBA, MSM-Business Analytics, MSA, MTax.

Thông tin chi tiết về các chương trình thạc sĩ vui lòng xem tại link này.

Sinh viên có mong muốn nhận học bổng, sau khi đã nộp hồ sơ thạc sĩ tại UoA vui lòng gửi email thông báo đến Nhà trường qua địa chỉ interrelations@due.edu.vn với các thông tin: họ và tên, mã hồ sơ đăng ký tại UoA. Nhà trường sẽ thông báo trực tiếp với đối tác để đảm bảo học bổng sẽ được cấp cho sinh viên.