DHKT

Thông báo DSSV đề nghị xét miễn học và công nhận điểm HP tiếng Anh trong CTĐT (SV 46K về trước)

20/03/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy các khoá 46K về trước.

 

Thực hiện công tác xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo cho sinh viên khóa 46K về trước trong học kỳ II năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong CTĐT. Snh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách (tại đây). Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (cô Trang - 0236.3950110) trước 16h00 ngày 21/03/2024. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.

 

Trân trọng!