DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học kỳ 2, năm học 2023-2024

16/02/2024

Kính gửi: Giảng viên và sinh viên đại học hệ chính quy.

Để đảm bảo sĩ số lớp và quy mô phòng học hợp lý, chuẩn bị cho Khoá 49 vào kỳ học chính thức, Phòng Đào tạo có điều chỉnh một số phòng học và đã được cập nhật trên hệ thống. Phòng Đào tạo thông báo để Quý Thầy Cô và sinh viên được biết và cập nhật thông tin điều chỉnh.

Trân trọng!