DHKT

[Nhắc lại & Gia hạn gửi bài] Thư mời viết bài tham dự Hội thảo 3 Đại học Vùng "30 năm Đại học Vùng - Thực tiễn và triển vọng"

20/02/2024
Kính gửi Quý Thầy/Cô
Tiếp nối thông báo số 1 ngày 29/12/2023, Phòng Khoa học & HTQT kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo 3 Đại học Vùng "30 năm Đại học Vùng - Thực tiễn và triển vọng" do Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng tổ chức tại Thái Nguyên năm 2024. Chi tiết thư mời viết bài vui lòng xem tại Thông báo số 2 ngày 16/1/2024 _ file đính kèm. Thông tin về Hội thảo Đại học vùng như sau:
Thời gian tổ chức: 01 ngày vào tháng 3 năm 2024 (sẽ thông báo sau)
Địa điểm: Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên
Thời hạn gửi bài toàn văn (MỚI gia hạn): trước 20/02/2024 gửi qua email banqlkh.dhtn@moet.edu.vn
Ngôn ngữ: tiếng Việt, nội dung không quá 6 trang.
Thông tin chi tiết Hội thảo vui lòng liên hệ: Ông Hà Anh Tuấn - Chuyên viên Ban Khoa học và Công nghệ và Đối ngoại - Đại học Thái Nguyên, Sđt: 0913455882.
Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô quan tâm và gửi bài cho Hội thảo Đại học Vùng.
P.KH&HTQT