DHKT

Thông báo về học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ toàn phần của KOICA (Hàn Quốc) năm 2024

29/01/2024

Phòng KH&HTQT xin thông báo đến cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường thông tin về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Hàn Quốc năm 2024 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đài thọ (KOICA).

Thông tin cụ thể về học bổng, điều kiện ứng tuyển, thông tin nộp hồ sơ, tuyển chọn vui lòng xem tại link này.

Hạn cuối nộp hồ sơ qua email đến Văn phòng KOICA Việt Nam đến ngày 21/02/2024.

Trân trọng./.