DHKT

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 – tỉnh Quảng Trị

29/01/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 04/TB-SKHCN ngày 16/01/2024 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024.

Những định hướng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2024 được nêu cụ thể tại Thông báo (chi tiết thông báo tại đây).

Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Quảng Trị, vui lòng gửi Phiếu đề xuất đặt hàng (mẫu tại link: http://dostquangtri.gov.vn/?menuID=47&congID=1) về Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Trị trước ngày 31/01/2024.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Anh Trang - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, sđt 0905.405.497

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT