DHKT

Thông báo kế hoạch điều chỉnh đăng ký học (Lần 2) [Dành cho SV 49K]

23/01/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 49

Trong đợt đăng ký học của học kỳ II năm học 2023 – 2024 cho sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 49K, có nhiều sinh viên đăng ký TKB trùng với lịch học quân sự dù đã thông báo rõ trong thông báo đăng ký học. Nhà Trường đã tổ chức đợt điều chỉnh đăng ký (lần 1) để GVCN thực hiện điều chỉnh đăng ký học cho sinh viên. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên chưa được điều chỉnh hoặc cần điều chỉnh bổ sung. Do đó, Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học (lần 2) như sau:

-  SV đề nghị Cố vấn học tập (GVCN) thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 09h00 ngày 23/01/2024 đến 15h00 ngày 25/01/2024.

Kính đề nghị các GVCN hỗ trợ điều chỉnh đăng ký học cho sinh viên.

Danh sách sinh viên đăng ký nhầm TKB: xem tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - thầy Đức) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!