DHKT

Thông báo về việc nhận giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời [SV 46K về trước]

22/01/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy được xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2023-2024.

Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thành công tác họp xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2023-2024 cho các sinh viên đủ điều kiện (Danh sách tại đây). Sinh viên có thể liên hệ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (cô Chi) vào chiều thứ Năm hàng tuần (sau 15h00) tho thông báo cụ thể về kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp của Nhà trường. Trong thời gian chưa nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên có thể đăng ký cấp Giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời tại đây: https://forms.office.com/r/V4hszqra0h.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!