DHKT

V/v đề nghị khen thưởng BBQT năm 2023 của Bộ GD&ĐT

18/01/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô, 

Triển khai Công văn số 123/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc khen thưởng công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng năm 2023, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô thông tin liên quan đến việc xét thưởng như sau: 

Yêu cầu xét thưởng bài báo (theo Quyết định số 4555/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2023): 

  • Công bố khoa học có giá trị được thưởng gồm bài báo khoa học đăng trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), được tổ chức Scimago xếp hạng Q1, Q2. 

  • Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thuộc cơ sở dữ liệu WoS nhưng không được Scimago xếp hạng thì đơn vị báo cáo Bộ GD&ĐT xem xét quyết định. 

  • Thời hạn thưởng: từ tháng 01 đến tháng 12 của năm 2023. 

  • Bài báo phải có ít nhất 01 tác giả chính hoặc 01 tác giả liên hệ thuộc DUE, có ghi tên đơn vị trong bài báo và được đăng trong thời hạn thưởng. 

Quý Thầy/ Cô có bài báo đủ điều kiện tham gia xét thưởng, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: 

  1. Điền đầy đủ thông tin về bài báo vào đường link sau: https://forms.office.com/r/dXjfsRXTMj
  2. Nộp minh chứng bài báo xét thưởng về Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn. Minh chứng bài báo gồm: Bản toàn văn bài báo, minh chứng xếp hạng tạp chí trong cơ sở dữ liệu WoS, minh chứng mức xếp hạng theo Scimago. 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 18/01/2024 (Thứ Năm) 

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo Quyết địnhCông văn đính kèm.  

 

Trân trọng cảm ơn! 

P. KH&HTQT.