DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học (Sinh viên khóa 48K về trước)

14/01/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học hệ chính quy.

Để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh viên khóa 49, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch điều chỉnh phòng học từ ngày 15/01/2024 đến ngày 23/01/2024 đối với các lớp đại học hệ chính quy khóa 48K về trước có lớp học phần được bố trí tại các giảng đường C, D và phòng A214Chi tiết xem tại đây

Đề nghị các sinh viên, giảng viên và các đơn vị liên quan cập nhật điều chỉnh và cùng phối hợp thực hiện.  
Trân trọng!