DHKT

Thông báo đăng ký đề xuất đề tài khoa học và công nghệ theo định hướng ứng dụng do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2023

22/12/2023

Kính gửi:

-     Các Đơn vị trong toàn Trường;

-     Quý Thầy Cô giáo, Nghiên cứu viên.

 

Căn cứ kế hoạch khoa học & công nghệ năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu viên trong Trường tham gia đăng ký đề xuất đề tài theo định hướng ứng dụng do Trường Đại học Kinh tế cấp kinh phí quản lý trong năm học 2023-2024 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký

- Là cán bộ, giảng viên cơ hữu thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, có trình độ từ thạc sỹ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Cập nhật đầy đủ thông tin trên trang lý lịch khoa học cá nhân của Đại học Đà Nẵng (scv.udn.vn) và scholar.google.com

2. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký (01 bản in & 01 bản điện tử):

- Mẫu đăng ký đề xuất đề tài có chữ ký (Mẫu TDH 1);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài;

- Mẫu danh mục tổng hợp đề xuất đề tài đặt hàng kinh phí Trường (Mẫu TDH 2).

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 25/12/2023 (Thứ Hai).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Bản in nộp tại Phòng Khoa học &HTQT, H302, Tầng 3, Khu Nhà đa năng.

- Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

5. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

- Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng

- Mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của Trường: tương đương đề tài cấp Trường theo Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 262/QĐ-ĐHKT ngày 02 tháng 02 năm 2023;

- Sản phẩm của đề tài: Sản phẩm theo định hướng ứng dụng

- Đề tài được quản lý theo quyết định số 3911/QĐ-ĐHKT ngày 20 tháng 12 năm 2023 v/v ban hành Quy định quản lý đề tài KH&CN theo định hướng ứng dụng của Trường ĐHKT-ĐHĐN.

Nhằm đảm bảo kế hoạch chung của Trường, Nhà trường kính thông báo đến các  Đơn vị và Quý Thầy/Cô được biết thông tin và đăng ký thực hiện đề xuất đề tài KH&CN theo định hướng ứng dụng do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2023.


Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem thông báo tại đây.


Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.